BlueBalloons
Verbeteren
van binnenuit

Verbeteren van binnenuit betekent dat wij werken in het hart van de organisatie: het primair proces. Wij richten ons specifiek op teams en hun direct leidinggevenden. Juist op teamniveau is het rendement van verbetertrajecten, begeleiding en praktische trainingen het grootst. Onze praktische mentaliteit sluit aan op de dynamiek van plek waar het dagelijks gebeurt. Dan klopt ’t. 

Verbeteren van binnenuit betekent ook dat in het proces van verbeteren de betekenis van het werk het ultieme ijkpunt is. Om die betekenis ten volle te kunnen begrijpen en gebruiken, is BlueBalloons gespecialiseerd in onderwijs en non-profit organisaties. 

Wij veranderen niet maar verbeteren. Onze oplossingsgerichte benadering gaat uit van de kracht van teams en maakt gebruik van individuele verschillen. Wij zijn ervan overtuigd dat teams en individuen alles in zich hebben om de volgende stap te maken.

BlueBalloons ondersteunt organisatieverbetering met praktische interventies op teamniveau. BlueBalloons leert teams de natuurlijke weerstand tegen veranderingen te gebruiken om betekenisvol te verbeteren. We bieden inzicht in de emotionele impact van het werk. We versterken de communicatie binnen het team. En als dat nodig is verbeteren we de relatie tussen uw team, de organisatie en de buitenwereld. We bieden structuur bij flexibiliserings-vraagstukken. We vergroten het adaptievermogen van teams. We pakken problemen met werkdruk aan vanuit het eigen vermogen.
Verbeteringen op teamniveau leiden tot betekenisvol werk en beter onderwijs. 

De verbeteraars van BlueBalloons zijn eigentijds en eigenzinnig en vinden veranderkracht en positieve energie in het hart van de organisatie. Het primair proces, daar klopt ’t!