WERKEN VANUIT BETEKENIS
VAN BINNEN NAAR BUITEN

BlueBalloons belooft balans tussen de betekenis van werk, het belang van de organisatie en de beweging buiten. BlueBalloons gelooft in het belang van het psychologisch klimaat voor mooier werk en een betere performance. 

BlueBalloons werkt vanuit de relatie binnen het team, organiseert dynamiek en structuur en ontwikkelt persoonlijk leiderschap en eigenaarschap in teams.


Betekenis. Hoe kan het team zich ontwikkelen vanuit individuele en gedeelde betekenis van het werk? Hoe kan werk bijdragen aan welbevinden en hoe kan het dagelijks leven het werk verrijken?


Buiten. Waar ontstaan spanning en energie  binnen een (grote) organisatie. Hoe verhouden termen als willen, moeten en mogen zich in een statische bureacratische  omgeving? Hoe gaat het team om met regeldruk en systemen? Hoe kunnen veranderingen worden geïmplementeerd?

 

Binnen. Waar ontwikkelt zich spanning en energie in de relatie tussen de individuen binnen een team. Hoe kunnen onderlinge verhoudingen de kwaliteit verbeteren? Hoe kan de direct leidinggevende bijdragen aan een optimale relatie – prestatie.

Buitenwereld. Hoe ontwikkelt het team zich in relatie tot de spanning en energie die ontstaat in de  relatie met de beweging in de buitenwereld. We leven in disrumptieve tijden die vragen om flexibiliteit, snelheid en aanpassingsvermogen. Hoe kunnen teams in grote organisaties deze energie benutten zonder ‘los te raken’ van de eigen organisatie of de betekenis van het werk?

 

 

In een razendsnel ontwikkelende wereld moeten organisaties zich aanpassen aan de ontwikkelingen om hen heen. Maar wat zijn dat eigenlijk, organisaties? Een organisatie is even flexibel als de individuen die die wereld bevolken. Toenemend individualisme betekent dat carrières grilliger verlopen dan ooit.  Individuele flexibiliteit en flexibiliteit van de organisatie betekent dat teams op een andere manier moeten samenwerken.

Onze relaties zijn de basis van dilemma’s die vaak plaats vinden tussen het ‘moeten’ en het willen. Het moeten en mogen is geregeld in klimaat, cultuur en bureaucratische structuren en systemen. Ont-moeten gaat over kennis maken met het eigen willen en kunnen en onderzoeken welke structuren zinvol zijn en welke energie kosten. Wat geeft de ballon vaart en waar zitten de lekken. Kennis-maken gaat over het – vanuit zingeving – samen leren hoe omgegaan moet worden met de grenzen van het willen en kunnen.