BlueBalloons werkt met teams omdat wij geloven dat coöperatie en synergie energie geven om vanuit betekenis problemen op te lossen. In de teamrelatie zijn verantwoordelijkheid en individueel leiderschap van groot belang.

Het beeld van het steenmannetje of ‘varde’ vertelt onze kernwaarden. Richtinggevend. Allereerst is een varde een wegwijzer. Het geeft richting en sturing in een chaotische omgeving waar wegwijzers en andere aanwijzingen missen. Het beeld van de wildernis sluit aan op de disrumptieve omgeving van onze organisaties. Het vertelt hoe gemakkelijk je kunt verdwalen zonder richtinggevende principes.

Collectieve verantwoordelijkheid.  Vardes ontstaan langs natuurlijke routes waar wegen en wegwijzers missen. Er zijn geen instanties of overheden die deze paden onderhouden. Het is een collectieve ingreep in het landschap. Gezamenlijk, zelfs zonder elkaar te kennen, neem je gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor elkaar en de ingeslagen koers. Zo geloven wij in de kracht van teams. Van collectieve intelligentie om een natuurlijke koers te ontdekken.

Individueel leiderschap. Vardes onstaan doordat individuen letterlijk besluiten om even stil te staan en een ‘steentje bij te dragen’. Ieder individueel initiatief maakt de varde groter, sterker en duidelijker zichtbaar. Zo geloven wij dat de ontwikkeling van individueel leiderschap bijdraagt aan de kracht van de collectieve inspanning.