Hoe voelt u zich vandaag?

Wat is Emotional Labor? Welke vormen zijn er? Wat zijn de gevolgen voor de medewerker? Welke invloed heeft het op de organisatie? Eén van de grootste veranderingen van de afgelopen eeuw is ons werk. In plaats van te werken met dingen werken we met mensen. Dit eist een andere manier van werken, van denken en van doen. En in die professionele interactie leren we onze gevoelens beheersen. Het reguleren van onze emoties is in sommige beroepen zelfs deel van het 'verdienmodel'. Organisaties en klanten eisen bepaalde emoties van ons. Deze regulering van emoties wordt Emotional Labor genoemd. Om te kunnen voldoen aan deze eisen volstaat het vaak niet om emoties te veinzen. Professionals leren door afleiding emoties te veranderen of kunnen hun innerlijk verhaal veranderen door associaties. Deze vaardigheid heeft een positief effect op relaties met klanten en de performance van teams. Afhankelijk van de persoon, de situatie en de organisatie kan Emotional Labor leiden tot uitputting, burn-out en een hoge werkdruk. Hier ligt een taak voor teams en hun direct leidinggevende.

By |april 3rd, 2019|Categories: Leiderschap, Teams en samenwerking||0 Comments

Leiderschap en sportmetaforen

In de managementliteratuur wordt topsport vaak gebruikt als metafoor voor leiderschap en teamwork. Maar wat in topsport werkt, is gedoemd te mislukken in jouw team of organisatie. Topsport lijkt niet op een organisatie omdat de omstandigheden anders zijn. En topsporters lijken niet op je medewerkers. In plaats van 'succes' af te meten aan winnen of verliezen, zou je succes moeten zien als de leeropbrengst én het plezier. Dan kunnen we veel leren van breedtesport. De Homo Ludens, de spelende mens. Het is het ideaal van de kunstenaar Constant die droomde van een wereld waarin de mens vrij zou zijn van grenzen en vrij van werk. Een wereld waarin de mens leert spelen en leert door te spelen. Een wereld waarin ruimte is voor individuele vrijheid en creativiteit. Als we weer leren spelen en ons spel de ruimte krijgt, zijn we vrij van werk. Want dan is ons werk verweven met ons leven.  

Hondenmensen en kattenmensen

"Honden hebben een baas," is een opmerking die getuigt van eigenheid en autonomie. Een eigenschap die lastig te rijmen is met missies en visies die bepaald worden in de hoogste regionen van de organisatie. Veel organisaties proberen gedrag te veranderen en te richten. We bepalen een koers maar een organisatie is geen schip. De moeder van de auteur stelt dat er twee soorten mensen zijn. Hondenmensen en kattenmensen. Hondenmensen zijn trouw aan een mensen, aan een leider, kattenmensen zijn trouw aan de plek waar ze werken. Mensen die richting vragen en mensen die ongeacht functie, rol of missie altijd eigen baas zullen zijn. En er zijn steeds meer mensen die juist in dat persoonlijk leiderschap de werkelijke waarde kunnen herkennen. Lees meer...

By |mei 10th, 2016|Categories: Leiderschap, Uncategorized|Tags: , , |0 Comments