Leiderschap en sportmetaforen

In de managementliteratuur wordt topsport vaak gebruikt als metafoor voor leiderschap en teamwork. Maar wat in topsport werkt, is gedoemd te mislukken in jouw team of organisatie. Topsport lijkt niet op een organisatie omdat de omstandigheden anders zijn. En topsporters lijken niet op je medewerkers. In plaats van 'succes' af te meten aan winnen of verliezen, zou je succes moeten zien als de leeropbrengst én het plezier. Dan kunnen we veel leren van breedtesport. De Homo Ludens, de spelende mens. Het is het ideaal van de kunstenaar Constant die droomde van een wereld waarin de mens vrij zou zijn van grenzen en vrij van werk. Een wereld waarin de mens leert spelen en leert door te spelen. Een wereld waarin ruimte is voor individuele vrijheid en creativiteit. Als we weer leren spelen en ons spel de ruimte krijgt, zijn we vrij van werk. Want dan is ons werk verweven met ons leven.  

Succesvolle teams dankzij vertrouwen?

Vertrouwen in elkaar leidt tot een succesvol team. Ga het gesprek aan met elkaar en bespreek hoe jullie 'erin' staan en wat er bij jullie speelt, hoe daar mee omgegaan wordt, hoe de reactie is en wat dat met jou doet. Toon gevoel! Laten we niet vergeten dat we allemaal menselijk zijn en bouw vertrouwen op in en met elkaar. Het wordt tijd dat we de mens weer voorop plaatsen.

By |januari 2nd, 2019|Categories: Teams en samenwerking|Tags: , , , |0 Comments